Eenmanszaak/ZZPér

Als u omkomt in de cijfers als zzp'er of liever uw administratie uitbesteedt, kunt u bij ons terecht voor uw financiële administratie, wij nemen het graag voor u uit handen, of dit nou 1 factuur is of dat het er 100 zijn, dit alles tegen zeer voordelige tarieven. Ook kunnen wij alleen uw btw-aangiften regelen, dit scheelt voor u in de kosten, wij denken graag met u mee.

Wat valt er voor u onder de financiële administratie?

  • Alle financiële gegevens zoals; kassabonnen, facturen, bankafschriften en bewijzen van uitgaven en inkomsten. Hieronder valt ook privé-gebruik.
  • Alle bezittingen, schulden, verworven rechten en plichten.
  • Debiteuren-, crediteuren– en eventuele voorraadadministratie. 
  • Resultatenrekening en balans. Eens per jaar moet er een overzicht gemaakt worden van alle posten en deze moet je schriftelijk kunnen bewijzen.

Financiële administratie voor de belasting

Al deze posten hebben invloed op twee zaken. De omzetbelasting (BTW) en de inkomstenbelasting. Als ondernemer bent u verplicht om hiervoor de cijfers door te geven via belastingaangiftes. Die belastingaangiftes moet je 7 jaar lang kunnen bewijzen en de achterliggende administratie moet sluitend en vastgelegd zijn. Ook als je bedrijf voortijdig is beëindigd, dien je je gehele administratie 7 jaar lang te bewaren.

Indien u van de voordelen zoals; zelfstandigenaftrek en de startersaftrek wilt profiteren in de eerste 5 jaar (max.3x), als ook de mkb-winstvrijstelling en de KIA, dient u te voldoen aan het urencriterium van minimaal 1.225 uur per boekjaar, deze tijd dient u in en voor uw bedrijf te hebben besteed.