Verblijfsvergunningen

Om in Nederland te verblijven heeft u een verblijfsvergunning nodig. Welke verblijfsvergunning u aanvraagt is afhankelijk van uw situatie. Zo zijn er verschillende soorten verblijfvergunningen:

-Werken

-Tewerkstellingsvergunning voor Studenten

-Kort verblijf (max. 90 dagen) (vakantie/zakelijk/familiebezoek)

-Uw verblijf verlengen of wijzigen

-Partner 

Informeert u vrijblijvend naar de mogelijkheden voor deze diensten en andere aanvragen.


Werkvergunning Nederland                                       

Wanneer is een werkvergunning nodig?

Vreemdelingen die niet de nationaliteit hebben van een EU/EER-lidstaat of Zwitserland, moeten meestal een werkvergunning aanvragen om arbeid in loondienst te verrichten in Nederland. 

Om een werkvergunning te krijgen moet de werkgever aantonen dat er geen geschikte kandidaat is gevonden in Nederland of de EER. Om dit aan te tonen moet de werkgever in ieder geval aantonen dat minimaal drie maanden is gezocht naar kandidaten. Deze zoektocht moet breed zijn, denk aan internet, uitzendbureaus en het plaatsen van advertenties.

Het is niet eenvoudig om een succesvolle aanvraag in te dienen. Zoals hiervoor aangegeven moet de werkgever aantonen dat er geen geschikte kandidaat is gevonden in Nederland of de EER. Om dat te bewijzen moet meer gebeuren dan het aanmelden van een vacature en het houden van een aantal sollicitaties. Het is dan ook belangrijk dat een goed dossier wordt opgebouwd, voordat een aanvraag voor de werkvergunning wordt ingediend. 

Werken en verblijven met GVVA

Een GVVA is een verblijfsvergunning en een werkvergunning ineen. Met deze verblijfsvergunning mag een werknemer dus voor een langere duur dan drie maanden in Nederland wonen en werken. Alle werknemers die niet uit de EER of Zwitserland komen en langer dan drie maanden in Nederland gaan wonen en werken, moeten dus de GVVA procedure volgen.  Voor bepaalde groepen kan geen GVVA worden aangevraagd, dat zijn werkstudenten, asielzoekers en werknemers uit Kroatië.

De aanvraag voor de gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) wordt niet bij het UWV maar bij de IND ingediend. De IND vraagt advies bij het UWV. Indien het UWV positief adviseert en de aanvraag voldoet aan de voorwaarden in de Wet arbeid vreemdelingen, dan wordt de GVVA verleend en kan de werknemer in Nederland wonen en werken voor de duur van de verblijfsvergunning.

Visum

Een visum is een officiële toestemming een land binnen te reizen en in dat land te verblijven. Een visum wordt in de meeste gevallen afgegeven door het consulaat of de ambassade van het land waar de reiziger naartoe gaat. De afgifte van een visum is gebonden aan regels.

Over het algemeen is een visa gemiddeld 90 dagen geldig. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt in hoe vaak een reiziger een land mag binnenkomen in een bepaalde periode, om in Nederland te mogen werken geldt een Single entry (eenmalige toegang).

  Voor sommige landen moet je voordat je vertrekt een visum aanvragen bij de ambassade of het consulaat.

  De reiziger is bij een visumaanvraag vaak verplicht om een aantal bewijsstukken of documenten (diploma's, geboorteakte) te overleggen. Of denk dan bijvoorbeeld aan een bewijs (werkgever) dat je in het land van bestemming gaat werken.

  Meestal is een visum een of sticker die in je paspoort geplakt wordt. In andere gevallen is het een stempel of een document dat je moet bewaren naast je paspoort.


  Aanleveren documenten

  Aangezien het IND verzoekt om bewijsmiddelen aan te leveren, is het verstandig om deze bewijsmiddelen tijdig op te vragen bij diverse instanties; bv. de plaatselijke Gemeente. Tevens is het belangrijk dat u originele diploma's/certificaten en overige stukken laat vertalen naar het Engels en laat legaliseren door de Nederlandse Ambassade aldaar.

  U wilt bijvoorbeeld documenten uit Thailand gaan gebruiken om te gaan werken in Nederland.

  • Documenten van de Thaise burgerlijke stand kunt u meestal in het Engels laten afgegeven. Vertalen is dan niet nodig. 
  • Documenten in het Thais moet u wel laten vertalen voor gebruik in Nederland. 
  • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het naar andere documenten of bijlagen? Dan moeten deze erbij zitten

  Is uw document in het Thai opgesteld? Dan heeft u een vertaling nodig. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands of Engels. Zowel het document als de vertaling moeten worden gelegaliseerd

  U laat uw Thaise documenten eerst legaliseren door de Thaise autoriteiten. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade in Bangkok uw document. 

  Ambassades

  De Nederlandse Ambassade in Thailand                                                                  De Nederlandse Ambassade in Japan
  Netherlands Embassy in Bangkok, Thailand                                                             3-6-3 Shibakoen
  15 Soi Tonson, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan                                             Minato-ku
  Bangkok 10330 - Thailand                                                                                            Tokio 105-0011
                                                                                                                                             Japan

  De Nederlandse Ambassade in Peking, China                                                         De Nederlandse Ambassade in Indonesië                           
  Netherlands Embassy in Peking, China                                                                      Jalan HR Rasuna Said Kav.S-3                                                         
  Liangmahe South Road no. 4                                                                                       Jakarta 12950                              
  亮马河南路4号                                                                                                                Indonesië                           
  Chaoyang District                                                                                                           
  朝阳区
  100600 Peking                                                                                                                    
  北京市,100600                                                                                                              
  China                                                                                                                                                                                         


  Heeft u een Aziatische specialiteiten kok in dienst?

  Als werkgever bent u verplicht om te voldoen aan de UWV voorwaarden GVVA, daarom adviseren wij om uw specialiteiten kok(s) met een GVVA vergunning, volgens de nieuwe loontabel te betalen.