Disclaimer

Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van deze website kun je contact opnemen met MBL Administraties via het contactformulier.
Hoewel de grootste zorg wordt besteed aan de inhoud van deze website, kan MBL Administraties niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of schade die uit het gebruik van deze website, direct of indirect, zou kunnen voortvloeien.

Copyright

Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van MBL Administraties worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of publicatie op welke wijze dan ook.